ഖുർആൻ സൃഷ്ടിച്ച വിപ്ലവം

കാലം കണ്ട ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ. അത് അന്ധവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളും നിരക്ഷരരെ സാക്ഷരരും പ്രാകൃതരെ പരിഷ്കൃതരും കാട്ടാളരെ നാഗരികവും പരുഷ പ്രകൃതരെ പരമദയാലുക്കളും...

Read more

യുദ്ധം സമാധാന സ്ഥാപനത്തിന്

മനുഷ്യജീവന് വിശുദ്ധ ഖുർആനോളം വിലകൽപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും ലോകത്തില്ല. നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ വധിക്കുന്നത് ലോകമെങ്ങുമുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു.: ""ആരെയെങ്കിലും വധിച്ചതിനോ...

Read more

സ്ത്രീക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന

ചരിത്രത്തിൽ എന്നും എവിടെയും കടുത്ത അവഗണനക്ക് ഇരയാവുന്നത് സ്ത്രീകളാണല്ലോ. ഖുർആന്റെ അവതരണകാലത്ത് ആദി പാപത്തിന് കാരണക്കാരി പെണ്ണാണെന്ന ധാരണയാണ് പൊതുവെ നിലനിന്നിരുന്നത്. പാമ്പിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി ആദി...

Read more

മാനവതയുടെ ഏകത

ചരിത്രത്തിലുടനീളം മാനവസമൂഹത്തെ നെടുകയും കുറുകെയും കീറി മുറിച്ചതും പിളർത്തിയതും വംശീയതയും വർഗീയതയും ജാതീയതയും ദേശീയതയും വർണവെറിയുമാണ്.പലപ്പോഴും അക്രമങ്ങൾക്കും അനീതികൾക്കും മർദന പീഡനങ്ങൾക്കും കൊടുംക്രൂരതകൾക്കും കൂട്ടക്കൊലകൾക്കും കാരണമായിത്തീരാറുള്ളതും അവ...

Read more

അന്ത്യ വേദം 

ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമാണ്. അത് സമഗ്രമായ ഒരു ജീവിതവ്യവസ്ഥ സമർപ്പിക്കുന്നു. എക്കാലത്തെയും എവിടത്തെയും മനുഷ്യന് അംഗീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും നടപ്പാക്കാനും സാധിക്കുന്ന നിത്യ നൂതന ജീവിത വ്യവസ്ഥ....

Read more

പൂർവ വേദങ്ങൾ

എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും ദൈവിക മാർഗദർശനവുമായി പ്രവാചകന്മാർ നിയോഗിതരായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അല്ലാഹു പറയുന്നു: ""തീർച്ചയായും എല്ലാ സമുദായത്തിലും നാം ദൈവദൂതന്മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞതിതാണ്."നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വഴിപ്പെടുക....

Read more

ഖുർആന്റെ ചരിത്ര ദർശനം

വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അവതരണത്തിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ നിരവധി സമൂഹങ്ങളുടെ ചരിത്രം അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരെപ്പറ്റി അത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ പലരുടെയും ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ...

Read more

ക്രമമില്ലായ്മയിലെ ക്രമം

മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വിഷയാവതരണ രീതി. ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം വിഷയാധിഷ്ഠിതമല്ല. അഥവാ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിടത്ത് ക്രമാനുസൃതമായി വിവരിക്കുകയല്ല...

Read more

ശാസ്ത്രമുണ്ട്; ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്പർശിക്കാത്ത വശങ്ങളില്ല. കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല. ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ശരീരശാസ്ത്രം, സസ്യശാസ്ത്രം, ജന്തുശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, തത്ത്വശാസ്ത്രം, മനശ്ശാസ്ത്രം, കുടുംബകാര്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തികക്രമങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയനിയമങ്ങൾ, സദാചാര നിർദേശങ്ങൾ,...

Read more

മാറ്റമില്ലാത്ത ഭാഷ

ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പഴയ പദങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും. പുതിയ പദങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കും. പദഘടന മാറും. ശൈലി വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും. നൂറു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള പല മലയാള...

Read more
error: Content is protected !!