സ്റ്റ്രാറ്റജിക് ഫിഖ്ഹിന് ഒരു വനിതാ റഫറൻസ് 

ധൈര്യം മാത്രമാണ് രണ്ടാമതും ശ്രമിക്കാനും പ്രതീക്ഷയുടെ ജനലും വാതിലുമെല്ലാം തുറക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് (وحدها الجسارة هي التي تعينك أن تحاول مرة أخرى، تفتح...

Read more

ഈജിപ്ത് ഫത്‌വ കൗൺസിൽ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം പറയുന്നുവോ?

1895ൽ സ്ഥാപിതമായ ഫത്‌വ കൗൺസിൽ - ദാറുൽ ഇഫ്താ ഈജിപ്തിലെ സുപ്രധാന മതകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പൊതുരംഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, മതകാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കൈകാര്യം...

Read more

പെരുന്നാൾ നമസ്ക്കാരം വീട്ടിലാകുമ്പോൾ

പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം പലയിടങ്ങളിലും ഈ പ്രാവശ്യവും വീടുകളിൽ വെച്ചാണല്ലോ, അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കുമായി അതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. നമസ്ക്കാരത്തിന്റെ രൂപം പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെല്ലാം ഒരുമിച്ചു നിന്ന്...

Read more

നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ?

അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയും തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥന. താൻ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളവനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കലും അവൻ നൽകുന്ന കഴിവും ശേഷിയുമല്ലാതെ തനിക്ക് ഒന്നുമില്ലെന്നും സമ്മതിക്കലുമാണത്....

Read more

ജുമുഅ സ്വീകാര്യമാവാൻ രണ്ടു പേർ മതി

"ജുമുഅയുടെ കാര്യം വളരെ ബഹുമാനമുള്ളതാണ്. അത് അല്ലാഹു അവന്റെ അടിയങ്ങൾക്കു നൽകിയ അനുഗ്രഹവും ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുമാണ്. ആ ദിവസത്തെ അല്ലാഹു  അവന്റെ പ്രത്യേക കരുണയുടെ ദിവസമാക്കുകയും...

Read more

സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ

അഞ്ചു നേരത്തെ നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറമേ സുന്നത്തായ ചില നമസ്കാരങ്ങൾ കൂടി നബി(സ) നമുക്കു പഠിപ്പിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കുറ്റമല്ലാത്തതും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പുണ്യവുമായ കാര്യത്തിനാണല്ലോ സുന്നത്തായ കർമം എന്നു...

Read more

നമസ്‌കാരത്തിന്റെ ഫർദുകൾ

നമസ്‌കാരത്തിന്റെ ക്രമം നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമസ്‌കാരത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്നതും ചൊല്ലുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് ഫർദുകളും ചിലത് സുന്നത്തുകളുമാണ്. അത് വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ഫർദുകളും സുന്നത്തുകളും...

Read more

നോമ്പ്- സമയനിർണിത ആരാധന

ഇസ്‌ലാം സന്തുലിതവും യുക്തിഭദ്രവുമായ ഒരുജീവിത പദ്ധതിയാണ്. വൃത്തി, സമയനിഷ്ഠ, വ്യവസ്ഥാപിതത്വം, യുക്തിഭദ്രമായ നിയമങ്ങൾ, കൃത്യമായ ആത്മസംസ്കരണ പാഠങ്ങൾ എന്നിവ ഇസ്‌ലാമിൻറെ സവിശേഷതകളാണ്. സമയം അമൂല്യമായ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇസ്‌ലാം...

Read more

‘ഔറത്ത്’ മറയ്ക്കൽ

നമസ്‌കരിക്കുമ്പോൾ നാം അല്ലാഹുവിനെ വന്ദിക്കുകയും അവനുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണല്ലോ. നമസ്‌കരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഹാജരാവുകയാണെന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം. സർവാധിനാഥനായ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ നാം ഹാജരാവുന്നത് വൃത്തിയായും ഭംഗിയായും...

Read more

മലിന സാധനങ്ങൾ

നമസ്‌കാരം ശരിയാകുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന മാലിന്യത്തിൽനിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണല്ലോ. ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ നമസ്‌കാരസ്ഥലത്തോ മാലിന്യം ചേർന്നാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷമേ നമസ്‌കരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മലിനസാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും എത്ര വിധമുണ്ടെന്നും...

Read more
error: Content is protected !!