ഷാനവാസ് കൊടുവള്ളി

ഷാനവാസ് കൊടുവള്ളി

പ്രാർഥിച്ചു നേടേണ്ടതാണ് കുടുംബവും പ്രസ്ഥാനവും

കരുണാമയനായ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർഥ ദാസന്മാർ ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളവരാണ്. ഖുർആനിലങ്ങിങ്ങോളം അല്ലാഹു അവ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞതായി കാണാനാവുന്നുണ്ട്. അവയിലൊന്നാണ് 'അവർ പ്രാർഥിക്കുന്നവരാണ്' എന്ന വിശേഷണം. പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോശത്തിലും...

വിശ്വാസജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്ന വിപ്ലവം

ഈമാൻ അഥവാ വിശ്വാസം ഇസ്‌ലാമിക ജീവിതവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്. പ്രവാചകനിയോഗത്തിൻറെയും ഖുർആനി കാവതരണത്തിൻറെയും ലക്ഷ്യം വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള പ്രബോധനമായിരുന്നു. അന്തിമ വിജയത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനം ഈമാൻ മാത്രമാണ്. "അംന് എന്ന പദമാണ്...

ഒരുപാട് ഓർമകളാണ് മുഹർറം

ഇസ്‌ലാമിക കാലഗണനയിലെ ഒന്നാമത്തെ മാസമാണ് മുഹർറം. ഹിജ്റ വർഷം 1445 ന്റെ പിറവിയാണ് നാം ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലവും സമയവും നിശ്ചയിച്ചത് പ്രപഞ്ച നാഥനായ അല്ലാഹുവാണ്. ഖുർആനിൽ...

ബലിയും പെരുന്നാളും : ഇഴപിരിയാത്ത ആരാധനയും ആഘോഷവും

അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിച്ച് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലും അയ്യാമുത്തശ് രീകിലും ആടിനെയോ മാടിനെയോ ഒട്ടകത്തെയോ അറുക്കുന്നതിനാണ് ഉദുഹിയത്ത് അഥവാ ബലി എന്ന് പറയുന്നത്. 'ബലിയറുക്കുക' എന്ന ആഹ്വാനവും...

ശഅബാൻ, റമദാനിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി

ചില മാസങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മാസങ്ങളേക്കാൾ അല്ലാഹുവും അവന്റെ റസൂലും ശ്രേഷ്ടതയും പ്രത്യേകതയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ സത്യവിശ്വാസികൾ ബാധ്യസ്തരാണ്. ഇസ്‌ലാമിക കലണ്ടറിലെ എട്ടാമത്തെ മാസമാണ്...

നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വിജയത്തിലേക്ക്

അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ അല്ലാഹുവിനുള്ള ഇബാദത്താക്കിത്തീർക്കുക എന്ന ഉൽകൃഷ്ടമായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മിൽ ഉൽഭൂതമാക്കുന്ന കാര്യമാണ്...

Page 1 of 2 1 2
error: Content is protected !!