ഷാനവാസ് കൊടുവള്ളി

ഷാനവാസ് കൊടുവള്ളി

നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വിജയത്തിലേക്ക്

അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ അല്ലാഹുവിനുള്ള ഇബാദത്താക്കിത്തീർക്കുക എന്ന ഉൽകൃഷ്ടമായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മിൽ ഉൽഭൂതമാക്കുന്ന കാര്യമാണ്...

നോമ്പ്- സമയനിർണിത ആരാധന

ഇസ്‌ലാം സന്തുലിതവും യുക്തിഭദ്രവുമായ ഒരുജീവിത പദ്ധതിയാണ്. വൃത്തി, സമയനിഷ്ഠ, വ്യവസ്ഥാപിതത്വം, യുക്തിഭദ്രമായ നിയമങ്ങൾ, കൃത്യമായ ആത്മസംസ്കരണ പാഠങ്ങൾ എന്നിവ ഇസ്‌ലാമിൻറെ സവിശേഷതകളാണ്. സമയം അമൂല്യമായ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇസ്‌ലാം...

ശഅബാൻ, റമദാനിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി

ചില മാസങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മാസങ്ങളേക്കാൾ അല്ലാഹുവും അവന്റെ റസൂലും ശ്രേഷ്ടതയും പ്രത്യേകതയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ സത്യവിശ്വാസികൾ ബാധ്യസ്തരാണ്. ഇസ്‌ലാമിക കലണ്ടറിലെ എട്ടാമത്തെ മാസമാണ്...

Don't miss it

error: Content is protected !!