സന ടി.എം

സന ടി.എം

ഇമാം ഗസ്സാലി – അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുജദ്ദിദ്

ഖുറാസാനിലെ തൂസ് ജില്ലയിൽപ്പെട്ട തബറാനിലാണ്( ഇന്നത്തെ മശ്ഹദ് പട്ടണത്തിനോടടുത്ത്) ഇമാം അബൂ ഹാമിദിൽ ഗസ്റ്റാലിയുടെ ജനനം. ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം, സൈനുദ്ധീൻ എന്നീ നാമങ്ങളിലും ഇദ്ധേഹം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇദ്ധേഹത്തിന്റെ...

ബുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യം

ചിന്ത എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. കോടാനുകോടി മനുഷ്യരുടെയും ചിന്തകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ വ്യത്യസ്തതകൾക്കിടയിലും അത്ഭുതകരമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ചിലരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കാണാനാവും. ഏതൊരു കാര്യവും...

ഇമാം അഹ്മദുബ്നു ഹമ്പൽ(റ)

ഹി.164 റബീഉൽ ആഖിർ/ ക്രി.വ 780 നവംബർ മാസത്തിൽ ബഗ്ദാദിൽ സുമയ്യയുടെയും, മുഹമ്മദിന്റെയും മകനായാണ് ജനനം . ഇമാമുസ്സുന്ന എന്ന അപരനാമത്തിലാണ് അറിയപെട്ടിരുന്നത്. മൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം...

Don't miss it

error: Content is protected !!