സന ടി.എം

സന ടി.എം

ഇമാം അഹ്മദുബ്നു ഹമ്പൽ(റ)

ഹി.164 റബീഉൽ ആഖിർ/ ക്രി.വ 780 നവംബർ മാസത്തിൽ ബഗ്ദാദിൽ സുമയ്യയുടെയും, മുഹമ്മദിന്റെയും മകനായാണ് ജനനം . ഇമാമുസ്സുന്ന എന്ന അപരനാമത്തിലാണ് അറിയപെട്ടിരുന്നത്. മൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം...

Don't miss it

error: Content is protected !!