മദ്ഹബുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ് ? ( 4 – 7 )

രണ്ട് തരം നസ്ഖുകളാണുള്ളത്: സ്പഷ്ടമായത് (സ്വരീഹ്) അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തമായത് (ദിംനി). മുൻപ് വന്ന വിധി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ സ്വരീഹിനെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഖുർആനിലെ...

Read more

മദ്ഹബുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ് ? ( 3 – 7 )

മികച്ച ഗ്രാഹ്യശക്തിയുള്ള പണ്ഡിതർ തമ്മിൽ നിരന്തരം സംവാദങ്ങൾ നടന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാമാണിക വചനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ ആദ്യകാല പണ്ഡിതരിൽ പലരും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിന്റെ...

Read more

മദ്ഹബുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ് ? ( 2 – 7 )

ശീഈ ആശയങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തെ മനസിലാക്കാൻ ഇമാമീ വാദത്തിന്റെ ഉയർച്ചയെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഏറെ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സുന്നീ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷം സുന്നിസം കൂടുതൽ...

Read more

മദ്ഹബുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ് ? ( 1 – 7 )

കഴിഞ്ഞ സഹസ്രാബ്ദത്തിലെ മുസ് ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം അതിന്റെ ആഭ്യന്തരമായുള്ള ബൗദ്ധിക കെട്ടുറപ്പാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ഭരണകൂടങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉപരിപ്ലവമായ സംഘട്ടനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നെങ്കിലും ഹിജ്‌റ...

Read more

സ്ത്രീ: ഇസ്‌ലാമിലും ജൂത- ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ( 7 – 7 )

ഖുർആനും ബൈബിളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളിലൊന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ സ്വത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം പരിഗണിക്കുന്നിടത്താണ്. ബൈബിളിലെ കൺസെപ്റ്റ് റബ്ബി എപ്‌സ്റ്റൈൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു: "ബൈബിളിന്റെ തുടക്കകാലം മുതലിങ്ങോട്ട്...

Read more

സ്ത്രീ: ഇസ്‌ലാമിലും ജൂത- ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ( 6 – 7 )

പല സമൂഹങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന വളരെ പുരാതനമായ ആചാരങ്ങളിലൊന്നാണ് ബഹുഭാര്യത്വം. ബൈബിൾ ബഹുഭാര്യത്വത്തെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല. നേരെമറിച്ച്, പഴയനിയമവും റബ്ബികളുടെ രചനകളും പലയിടത്തും ബഹുഭാര്യത്വത്തിന് നിയമസാധുത നൽകുന്നുണ്ട്. സോളമൻ രാജാവിന്...

Read more

സ്ത്രീ: ഇസ്‌ലാമിലും ജൂത- ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ( 5 – 7 )

സ്ത്രീകളുടെ അടിച്ചമർത്തലിന്റെയും അടിമത്തത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകമായി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മൂടുപടം, ശിരോവസ്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. യഹൂദ-ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ മൂടുപടമുപയോഗമില്ല എന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ്...

Read more

സ്ത്രീ: ഇസ്‌ലാമിലും ജൂത- ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ( 4 – 7 )

വിവാഹമോചനം സംബന്ധിച്ച നിലപാടുകളിൽ മൂന്ന് മതങ്ങളിലും കാതലായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ക്രിസ്തുമതം വിവാഹമോചനത്തെ പൂർണ്ണമായും വെറുക്കുന്നു. വിവാഹം വേർപിരിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് പുതിയ നിയമം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. "ദാമ്പത്യത്തിലെ അവിശ്വസ്തത കാരണമല്ലാതെ ഭാര്യയെ...

Read more

സ്ത്രീ: ഇസ്‌ലാമിലും ജൂത- ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ( 3 – 7 )

ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ശപഥവും നിറവേറ്റണം. അവൻ വാക്ക് ലംഘിക്കുകയുമരുത്. മറുവശത്ത്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രതിജ്ഞ അവൾക്ക് നിർബന്ധമാവണമെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ്...

Read more

സ്ത്രീ: ഇസ്‌ലാമിലും ജൂത- ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും (2 – 7)

വാസ്തവത്തിൽ, സ്ത്രീ ലൈംഗികതയോടുള്ള ബൈബിളിന്റെയും ഖുർആനിന്റെയും സമീപനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്ത്രീയുടെ ജനനം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ബൈബിൾ പ്രകാരം (ലേവ്യ. 12:2-5) ജനിച്ചത് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ആചാരപരമായ...

Read more
error: Content is protected !!