മനുഷ്യനെ ഉത്കൃഷ്ടമാക്കുന്നത് ?

അതീന്ദ്രിയമോ, അമാനുഷികമോ ആയ കഴിവുകളൊന്നുമല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനും ഉന്നതനും ഉത്കൃഷ്ടനുമാക്കുന്നത്. ഉന്നതകുലജാതൻ അയതുകൊണ്ടോ, കുലമഹിമകൊണ്ടോ, പണമോ, സമ്പത്തോ, പ്രശസ്തിയോ, കീർത്തിയോകൊണ്ടുമല്ല. ശ്രേഷ്ഠമായ ചിന്തകളും...

Read more

ആത്മവിശ്വാസം എങ്ങിനെ വര്‍ധിപ്പിക്കാം?

ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ആത്മവിശ്വാസം അനിവാര്യമാണ്. കാരണമത്, ഒരു വ്യക്തിയെ തന്റെ വൈയക്തിക, കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ജോലി മേഖലയിലും വിജയിയാകാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ എന്താണ് ആത്മവിശ്വാസം?...

Read more

ആത്മാവിഷ്‌കാരമാണ് വ്യക്തിത്വവും

ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ താൻ എന്തെന്നോ, മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലോ തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും മോഹങ്ങളും...

Read more

വൈകാരികമായി അടുത്തറിയാൻ

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മസത്തയിലേയ്ക്ക് അലിഞ്ഞുചേർന്ന ഒരു മൂലകം പോലെ അയാളെന്ന വ്യക്തിയെ ഒറ്റ വാക്കിലേയ്ക്ക് ഒതുക്കി നിർവ്വചിക്കാൻ തക്ക ഏതെങ്കിലും ചില സവിശേഷതകൾ അയാളിൽ ഉണ്ടാവും. അവ...

Read more

അഭിനയമാണ് ജീവിതമെങ്കിൽ, വ്യക്തിത്വമോ ?

"ജീവിതമെന്നാൽ അഭിനയമാണ്" നൽകപ്പെട്ട ആയുസ്സിൽ പല പല വേഷങ്ങൾ യഥേഷ്ടം കെട്ടിയാടാനുള്ള വേദി. അരങ്ങ് തിമിർത്ത് ആടാൻ കഴിയുന്നവർക്കും അഭിനയ കലയിൽ അഭിരുചിയും വാസനയും ഉള്ളവർക്കും ജീവിക്കാൻ...

Read more

ജീവിതപാഠങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയും

ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ പ്രതിഭാസമാണ്. സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു നിർവ്വചനമോ, പ്രവചനമോ സാധ്യമല്ലാത്ത എന്നാൽ അത്തരമൊരു പരിശ്രമത്തിന് മുതിർന്നാലും അവയൊക്കെ അശേഷം അസംഭവ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം. ഒരോ...

Read more

ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പും രക്ഷകർതൃത്വവും

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചംക്രമണത്തിന് ഈയിടെയായി ആക്കം കൂടിയപോലെയാണ്. സമയവും കാലവും നീങ്ങുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് പോലും തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതമാണ്, അവർ അതിൽ...

Read more

ആത്മവിമർശനവും ആത്മബോധവും

വ്യക്തി വികാസത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും ഇടയ്ക്കൊരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകൽ അനിവാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം ഒരു ആത്മവിമർശനത്തിനും മനുഷ്യർ തയാറാവേണ്ടതുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും പരിശീലിച്ചവർക്ക് അഥവ സ്വായത്തമാക്കി...

Read more

ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് ഇനിയും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ

ഒരു നിശ്ചിത സമൂഹത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനിലേയ്ക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു വ്യക്തി അവിടുത്തെ മത, രാഷ്ട്രീയ, വർഗ്ഗീയ, വംശീയ, ദേശീയ, പ്രാദേശികപരമായ ചട്ടങ്ങളും കണക്കില്ലാത്ത...

Read more

ആരോഗ്യകരമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനത്തിന് മുതിർന്നാൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളിലും മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മിൽ കാണുന്ന പതിവിൽക്കവിഞ്ഞ...

Read more
error: Content is protected !!