നൂറുദ്ദീൻ ഖലാല

Fiqh

കൊറോണ കാലത്തെ നമസ്കാരം

കൊറോണ വൈറസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും 80 ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ നിരവധി ഇസ്ലാമിക്, ഇസ്ലാമികേതര രാജ്യങ്ങൾ മതപരമായ ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രത്യേക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ലോകാരോഗ്യ…

Read More »
Close
Close