മനസ്‌ പോലെയാണ്‌ ബെഡ്ഷീറ്റും

രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ പുതപ്പും വിരിയുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്‌ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്‌? ആകെ ചുളിഞ്ഞ്‌ അലങ്കോലമാണോ? നന്നായി വിരിച്ച്‌ കിടന്നിട്ടും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ അത്ര ശാന്തമല്ലാത്തൊരു ഉറക്കമാകും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലേ? മനസ്...

Read more

നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വിജയത്തിലേക്ക്

അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ അല്ലാഹുവിനുള്ള ഇബാദത്താക്കിത്തീർക്കുക എന്ന ഉൽകൃഷ്ടമായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മിൽ ഉൽഭൂതമാക്കുന്ന കാര്യമാണ്...

Read more

സൗന്ദര്യമുള്ള ആദർശം

'ജനലഴികൾ തുറക്കാതെതന്നെ താവോയുടെ ദർശനം ലഭ്യമാക്കാം' -ലോവോത്സു അഴകുള്ളതും സുഭദ്രവുമായ ആദർശമാണ് ഇസ്‌ലാം സമർപ്പിക്കുന്നത്. 'അല്ലാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമേയില്ല, മുഹമ്മദ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാകുന്നു' എന്ന വചനത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ...

Read more

തത്വജ്ഞാനം

'സുഹൃത്തേ, മനുഷ്യസ്വത്വം പ്രകൃതിദത്തമായിതന്നെ തത്വജ്ഞാനത്തിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്' -പ്ലേറ്റോ ആശയങ്ങളെ ആഴത്തിൽ വീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനികശാഖയാണ് തത്വജ്ഞാനം. യുക്തിജ്ഞാനം, തത്വചിന്ത എന്നിങ്ങനെയും അതിന് നാമങ്ങളുണ്ട്. ആംഗലേയഭാഷയിൽ ഫിലോസഫിയെന്നാണ് തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ...

Read more

ആത്മജ്ഞാനം

'ഉത്തമസ്വഭാവങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കലും ചീത്തസ്വഭാവങ്ങളിൽനിന്ന് പുറത്തുകടക്കലുമാണ് ആത്മജ്ഞാനം' -അബൂമുഹമ്മദ് അൽജരീരി സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായ അവബോധമെന്നാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അർഥം. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, ധർമജ്ഞാനം, ദൈവജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെയും അതിന് പേരുണ്ട്. ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ...

Read more

വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂല്യം

'ദൈവം സ്വത്വത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നത് വിജ്ഞാനമാകുന്ന വെളിച്ചം കൊണ്ടാണ്'-ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം സർവധനാൽ പ്രധാനമാണ് വിജ്ഞാനം. ചിറകില്ലാത്ത പക്ഷിയെപ്പോലിരിക്കും വിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ജീവിതം. രത്‌നം, സ്വർണം, വെള്ളി എന്നിവയേക്കാൾ വില വിജ്ഞാനത്തിനുണ്ടെന്ന്...

Read more

സ്വത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധി

'ഓരോ മനുഷ്യനും രണ്ട് സ്വത്വങ്ങളുണ്ട്. വിവേചനശക്തിയാകുന്ന പ്രജ്ഞയെന്ന സ്വത്വമാണ് ഒന്ന്. ചേതനാശക്തിയാകുന്ന ആത്മാവെന്ന സ്വത്വമാണ് മറ്റൊന്ന്' -ഇബ്‌നുഅബ്ബാസ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സ്വത്വം. സ്വത്വത്തിന് ഇസ്‌ലാം പ്രയോഗിച്ച...

Read more

ലോകർക്ക് മാതൃകയായി ദൈവദൂതൻ

'പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ? നരദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമമോ? പരമേശ പവിത്ര പുത്രനോ? കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്‌നമോ?' -ശ്രീനാരായണ ഗുരു വ്യക്തികൾ ചരിത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണോ? അതല്ല, ചരിത്രം വ്യക്തികളെ...

Read more

വിപത്തുക്കളെ സാധ്യതയാക്കി മാറ്റുക

ബുദ്ധിമാനും സമർത്ഥനുമായ ഒരാൾ നഷ്ടത്തെ നേട്ടമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വിവരമില്ലാത്തവനും ലോലഹൃദയനുമായ ഒരാൾ കഷ്ടതയെ പെരുപ്പിച്ച് കാണുന്നു. അല്ലാഹുവിൻറെ പ്രവാചകൻ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പുറംന്തള്ളപ്പെട്ടപ്പോൾ...

Read more

അപരൻറെ വ്യക്തിത്വം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല

മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തിത്വം സ്വീകരിക്കുകയൊ അയാൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയൊ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയൊ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു നിത്യദുരന്തമാണെന്നെ പറയാൻ കഴിയൂ. സ്വന്തത്തെയും സ്വന്തം ശബ്ദത്തെയും ചലനത്തെയും ദാനത്തെയുമെല്ലാം മറക്കുന്നവരാണ്...

Read more
error: Content is protected !!