തഫ്ഹീമുൽ ഖുർആൻ – ആപുകളും വെബ്സൈറ്റും പരിഷ്കരിച്ചു

വിഖ്യാത പണ്ഡിതനും നവോത്ഥാന നായകനുമായ സയ്യിദ് അബുൽ അഅ്‌ലാ മൗദൂദിയുടെ മുപ്പത് വർഷത്തെ പഠന മനനങ്ങളുടെ റിസൽട്ടാണ് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമായ തഫ്ഹീമുൽ ഖുർആൻ. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ മനുഷ്യരുടെ...

Read more

ഉന്നതിയിലത്തൊൻ ഇത്തിരി കാര്യങ്ങൾ

സാധാരണക്കാരനായി ജനിച്ച് സാധാരണക്കാരനായി മരിക്കുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു ഒഴുക്കിന് ജീവിച്ച്പോവാൻ കഠിന പ്രയത്നമോ കുശാഗ്രബുദ്ധിയോ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻറെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉന്നതിയിലത്തെണമെങ്കിൽ നന്നായി വിയർക്കുക...

Read more

തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജയിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ജനങ്ങൾക്ക് തോൽവിയെ പേടിയാണ്. തോൽവി പേടിച്ച് അവർ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുകയില്ല. താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിലും സാഹസികതയുള്ള ഒന്നിലേക്കും എത്തിനോക്കില്ല. അതിനൊക്കെ അവർക്ക് പല പല ഒഴികഴിവുകൾ പറയാനുണ്ടാകും. എന്നിട്ട്...

Read more

സാഹിത്യവും ജീവിതവും

'സാഹിത്യമില്ലാത്ത ജീവിതം നരകമാകുന്നു' -ചാൾസ് ബുകോവ്സ്കി ഭാഷ, ഭാവന, പ്രമേയം, പ്രതീതി, സൗന്ദര്യം എന്നിവയുടെ ചമൽക്കാരത്തോടെ വസ്തുതകൾക്ക് കാൽപ്പനികഭാവം നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാഹിത്യം. മനുഷ്യസ്വഭാവങ്ങൾ, സമൂഹം, പ്രകൃതി...

Read more

സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ

'സുന്ദരമായതിനെ കാണാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. കാരണം, സൗന്ദര്യം ദൈവത്തിന്റെ കൈയെഴുത്താണ്'-റാൽഫ് വാൽഡോ എമേഴ്‌സൺ സൗന്ദര്യംകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ഇത്രമേൽ കൗതുകകരമായിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിനും അതിലുള്ളവക്കും തനദ് സൗന്ദര്യമുണ്ട്. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കുറിമാനങ്ങൾ...

Read more

വിശാലമാണ് കലയുടെ പ്രപഞ്ചം

'കലാകാരൻ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യനല്ല. എന്നാൽ, ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കലാകാരനാണ്'-ആനന്ദ കുമാരസ്വാമി ഉദാത്തമായ ഒത്തിരി കലകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് മനുഷ്യജീവിതം. ശിൽപ്പകല, ചിത്രകല, സാഹിത്യകല, സംഗീതകല...

Read more

എഴുത്ത് വിപ്ലവമാണ്

'ഞാനെപ്പോഴും കൂടെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കരുതുന്നു; ഒന്ന് വായിക്കുന്നതിനും, മറ്റൊന്ന് എഴുതുന്നതിനും' -ലൂയിസ് സ്റ്റീവ്‌സൺ എഴുത്താണോ, അതല്ല സംസാരമാണോ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുക? മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രബന്ധമാണോ,...

Read more

വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നുപാധിയാണ് മാറ്റം

'ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള ഫലമാണ് വിപ്ലവത്തിന്റെ മൂല്യം' -മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കൽ പ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷതയാണ് മാറ്റം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മാറാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. മാറ്റത്തിനേ മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ. മാറ്റമില്ലാത്തത് മാറ്റത്തിന്...

Read more

മധുരം നിറഞ്ഞതാവട്ടെ സംസാരം

'നിന്റെ വാക്കുകളാല്‍ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും; നിന്റെ വാക്കുകളാല്‍ നീ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും' -പുതിയ നിയമം മനുഷ്യന്റെ മാത്രം സവിശേഷമായ കഴിവാണ് ഭാഷ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംസാരം. അതില്‍ കാലദേശഭേദമനുസരിച്ച് വൈവിധ്യവും...

Read more
error: Content is protected !!