സമചിത്തതയും മാനസിക സംതുലിതാവസ്ഥയും

സമചിത്തത അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ സംതുലിതവസ്ഥ, (mental stability or mental balace) എന്നൊരു അവസ്ഥാന്തരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മനസ്ഥിരത കൈവരിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നത് സ്വന്തം...

Read more

“അത് മായ്‌ക്കുക അലിയേ”

അത്യത്ഭുതകരമായ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, ഭരണ, കുടുംബ അടിത്തറയാണീ തലവാചകം. ഖുറൈശികളായ അവിശ്വാസികൾക്കും നബിക്കും ഇടയിലായി സംഭവിച്ച ഹുദൈബിയ സന്ധിയിൽ (6 AH) ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾക്ക്...

Read more

ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം മാനസിക സംതുലിതാവസ്ഥക്ക്

ഹ്യൂമൺ സൈക്കോളജിയിൽ കണ്ടെത്തിയ, മനുഷ്യ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ, അതേപോലെ നിത്യജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന ഒരു സെക്കളോജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് കോഗ്നിറ്റിവ് ഡിസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം. സ്വന്തം...

Read more

ഉത്തരവാദിത്തം: വ്യക്തിപരം കുടുംബപരം സാമൂഹികപരം

വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിപുലമായ ഒരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു  ഉത്തമ വ്യക്തിത്വത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന പല സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് മാതൃകാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എപ്പോഴും...

Read more

പൗരത്വബോധവും വ്യക്തിത്വവും

ഒരു സാമൂഹിക ജീവി എന്ന നിലയ്ക്ക് സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ട കടമകളെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കൽ അനിവാര്യമാണ്. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും (social commitment) സാമൂഹിക അവബോധവും...

Read more

വ്യക്തിജീവിതം, കുടുംബജീവിതം, സാമൂഹികജീവിതം

മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയായിട്ടാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരാൾക്ക് വ്യക്തിജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും പോലെ തന്നെ മുഖ്യമായ ഒന്നാണ് സാമൂഹികജീവിതവും. അതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ നല്ലൊരു സാമൂഹികജീവിതം കൂടി ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക്...

Read more

സൗഹൃദവും വ്യക്തിത്വവും

ബന്ധങ്ങളെ വേണ്ടത്ര വിലമതിക്കുകയും അതേസമയം ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും അവയെ അധികം പരിക്കുളൊന്നും ഏല്പിക്കാതെ, കാറ്റിലും കോളിലും തകരാൻ അനുവദിക്കാതെ, സൂക്ഷ്മതയോടെ നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ...

Read more

പ്രകൃതി, ശുചിത്വം, കുട്ടിക്കാലം

വൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ശുചിത്വം നിത്യജീവിതത്തിൽ ശീലിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിലെ തന്നെ മക്കളിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കാനും ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും ശരീരവും ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും വെടിപ്പോടെയും വൃത്തിയോടെയും...

Read more

വ്യക്തിത്വവും ശുചിത്വപരിപാലനവും

വൃത്തി ഒരു ശുഭലക്ഷണമാണ്, ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടയാളവും. കുളിക്കാതെയും ഒട്ടും ശുചിത്വവും വൃത്തിയും പാലിക്കാതെയും നടക്കുന്ന ഒരാളെ ആരും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. തന്നെയുമല്ല അത്തരക്കാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗ്ഗം...

Read more

സ്ത്രീയുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം – റാശിദുൽ ഗന്നൂശി എഴുതുന്നു

"ഇസ് ലാമിക വിപ്ളവ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ജനനം മുതൽ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും കാൽവെപ്പുകളി ലും സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പോരാട്ടങ്ങ ളിലും സ്ത്രീ സജീവ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിരുന്നു....

Read more
error: Content is protected !!