ഉസാമ മുഖ്ബില്‍

ഉസാമ മുഖ്ബില്‍

വിജയത്തെ കുറിച്ച വിചാരങ്ങള്‍

വിജയത്തിന് ചൂത്കളിയുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാവുകയില്ല. അതിനാല്‍ വില നല്‍കിയെ പറ്റൂ. --- --- --- അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് ജീവിതം പ്രതിഫലം നല്‍കുക. --- --- --- കണ്ണടച്ച്കൊണ്ട്...

ധീരതയെ കുറിച്ച ചിന്തകള്‍

കംഫര്‍ട്ട് സോണില്‍ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു കല്ല് കഷ്ണം പോലെ നിശ്ചലവും വിലയില്ലാത്തതുമാക്കുന്നു. അതിനാല്‍ ആ ഗുഹയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക. അത് നിങ്ങള്‍ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ധൈര്യശാലിയാണെന്ന്...

വിജ്ഞാന വിചാരങ്ങള്‍

കടലാസ്സും പേനയുമില്ലാതെ പഠിക്കാന്‍ മുതിരുന്നവര്‍, തോക്കില്ലാത്ത പട്ടാളക്കാരാണ്. എല്ലാം തനിക്കറിയാമെന്ന ഭാവം നടിക്കുമ്പോള്‍, നിഴലുകള്‍ക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ എല്ലുകളെ ഒടിച്ചുകളയാന്‍ സാധിക്കും. അമിത ആത്മവിശ്വാസം അത്യാപത്താണെന്ന കാര്യം...

സ്നേഹ വചനങ്ങള്‍

യാതൊരു അധ്വാനവുമില്ലാതെയും അശ്രദ്ധയോടെയും നിങ്ങള്‍ ഉഛരിക്കുന്ന കേവലമൊരു വാക്കല്ല സ്നേഹം. അത് നിങ്ങള്‍ ദിനേന നിരുപാധികമായി പങ്കുവെക്കേണ്ട ആധികാരികമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആത്മാര്‍ത്ഥമായ വികാരങ്ങളും സത്യസന്ധമായ വാക്കുകളുമാണ്. ~x~x~ ...

Don't miss it

error: Content is protected !!