ഡോ. മുഹമ്മദ് അലി അൽഖൂലി

ഡോ. മുഹമ്മദ് അലി അൽഖൂലി

ജോർഡാനിയൻ അക്കാദമിക വിദ​ഗ്ധൻ, എഴുത്തുകാരൻ, ചിന്തകൻ, ​ഗ്രന്ഥകർത്താവ്, ​ഗവേഷകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധി നേടി. അറബ് ലോ​കത്തെ പ്രശസ്തമായ നിവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ, വിസിറ്റിങ് പ്രാെഫസർ.

സാമൂഹികതക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ ആത്മീയ സരണി

ആരോഗ്യകരമായ വ്യക്തിത്വത്തിൻറെ സവിശേഷമായ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻറെ സാമൂഹിക ബോധം. അപരരെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അവരുമായി സഹവാസിക്കുന്നതും ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കുന്നതുമാണ് സാമൂഹികത കൊണ്ട് വിവിക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ സാമൂഹികത വലിയൊരളവോളം...

യുക്തിയിലധിഷ്ടിതമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം

വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാമാണികമായ സ്ഥിരതയും യുക്തി ഭദ്രതയും ഉറപ്പ്വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം. ഈ സവിശേഷത കാരണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുവരുന്നു എന്നത് ഒരു...

കുടുംബ സംരക്ഷണം ഇസ്ലാമിലും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിലും

ഒരു മനുഷ്യൻറെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ഇസ്ലാം വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഇസ്ലാം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത് സംബന്ധമായി വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുടുംബ...

ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിൻറെ പൊരുൾ

എൻറെ ജീവിതത്തിൻറെ ലക്ഷ്യമെന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻറെ ലക്ഷ്യമെന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻറെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടാറുണ്ട്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ...

സമത്വം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം

ആധുനിക ലോകത്ത് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രമണ് പോസിറ്റിവിസം. ഈ തത്വശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻറെ മൂല്യം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അതിൻറെ പ്രയോഗവൽകരണത്തിലൂടെയാണ്. ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻറെ പ്രായോഗികവൽകരണത്തിനും അതിൻറെ പ്രയോഗവൽകരണത്തിലെ...

മന:സ്സമാധാനം നൽകുന്ന ആത്മീയ സരണി

അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാനസിക സംതൃപ്തിയും സമാധാനവുമാണ് ഇസ്ലാം അതിൻെറ അനുയായികൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്നത് സുവിദിതമാണ്. ഇസ്ലാമിൻെറ സമഗ്രതയും അത് ഉൾകൊള്ളുന്ന മൂല്യങ്ങളുമാണ് അതിന് പ്രധാന...

ധാർമ്മികതക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ മതം

വിശ്വസ്ഥത,സത്യം, പരോപകാരം, സഹകരണം, ലാളിത്യം തുടങ്ങിയ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങൾക്കും മുന്തിയ പരിഗണന നൽകിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം. ഇത്തരം സദ്ഗുണങ്ങളാണ് ജീവിതാവസ്ഥകളെ നന്മയായും തിന്മയായും വേർതിരിക്കുന്നത്. സദ്ഗുണങ്ങൾ മുറുകെ...

നിർഭയത്വവും സുരക്ഷയും സർവപ്രധാനം

നിർഭയനായിരിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻറെയും പ്രാഥമികാവിശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മന:ശ്ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം കൂടിയാണ് സൂരക്ഷാബോധം. വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പരസ്പര പൊരുത്തവും താളക്രമവും ഉണ്ടാവാൻ സൂരക്ഷാബോധം സഹായകമാണ്....

സത്യസന്ധതക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ ജീവിത വ്യവസ്ഥ

സ്വന്തത്തോടും മറ്റുള്ളവരോടും സത്യസന്ധത പാലിക്കുക എന്നതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും തിരുവചനങ്ങളിലും ഇത് സംബന്ധമായ നിരവധി കൽപനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം താൽപര്യത്തിന്...

Don't miss it

error: Content is protected !!