എം.ബി.അബ്ദുർ റഷീദ് അന്തമാൻ

എം.ബി.അബ്ദുർ റഷീദ് അന്തമാൻ

മുഫ്തിമാരുടെ തമാശകൾ

കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരോട് സാങ്കല്പിക കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നത് ചിലർക്ക് ഹരമാണ്. അത്തരം കുരട്ടു വാദങ്ങൾക്ക് കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന മറുപടി കൊടുത്ത പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട്. അത്തരം ചില ചോദ്യങ്ങളും...

ഗുരുവും ശിഷ്യനും

ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിനിപുണനായ ഹൃദ്രോഗവിധഗ്ദനാണ് ഡോ. ദിയാ കമാലുദ്ദീൻ.ഇറാഖാണ് സ്വദേശം. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം പ്രശസ്തരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വദേശത്തു നിന്നും ക്ഷണം...

ദാനധർമ്മത്തിന്റെ മാധുര്യം

ഏതോ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രത്തിൽ പള്ളി ഇമാമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശൈഖ് സ്വന്തം നാടായ ഈജിപ്ഷ്യൻ കുഗ്രാഗത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി സ്വരൂപിച്ച സംഖ്യ കൊണ്ട് തൻ്റെ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ഒരു...

error: Content is protected !!