ഡോ. വസ്ഫി ആശൂര്‍ അബൂസൈദ്

Faith

ശരീഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിരക്ഷ

മുഹമ്മദ് ത്വാഹിര്‍ ബിന്‍ ആശൂര്‍ ഇസ്‌ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം യഥാര്‍ഥ്യത്തില്‍ അകന്നുനില്‍ക്കുകയല്ല. മറിച്ച്, ഇസ്‌ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആദ്യമായി തന്റെ…

Read More »
Vazhivilakk

പ്രവാചക ജനനത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന വിശ്വാസി നിര്‍വഹിക്കേണ്ടത്‌

മുഹമ്മദ് നബി(സ)യുടെ ജനനത്തെ ആഘോഷമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകതയും സവിശേഷ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. അത് പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ്(സ) വിശ്വാസികള്‍ക്ക് കാഴ്ചവെച്ച ധാര്‍മിക മൂല്യങ്ങള്‍, സന്മാര്‍ഗം മുഖേനയുള്ള ഉന്നത പദവി, അന്ധകാരത്തില്‍ നിന്ന്…

Read More »
Tharbiyya

ഇലയനക്കാത്തവരും തിരയിളക്കുന്നവരും

ദൈവദാസന്മാരുടെ ഉത്തമ വിശേഷണങ്ങള്‍ (സ്വിഫാതുര്‍റബ്ബാനിയ്യ)  ആര്‍ജിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും വലിയ പ്രതിഫലനങ്ങള്‍ അത് സൃഷ്ടിക്കും. ദൈവികമായ ഉത്തമ ഗുണങ്ങള്‍ മനുഷ്യന്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതോടെ എല്ലാ…

Read More »
Close
Close