ഹാഫിള് സൽമാനുൽ ഫാരിസി

ഹാഫിള് സൽമാനുൽ ഫാരിസി

സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് – ഗുഹാവാസികളുടെ രംഗങ്ങൾ

വക്രതയോ വളച്ചുകെട്ടോ ഇല്ലാതെ നേരാവണ്ണം തന്റെ അടിമകൾക്ക് വേദ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പടച്ച റബ്ബിന് സ്തുതി പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് സൂറത്തിന്റെ തുടക്കം. ആ റബ്ബ് തികച്ചും...

നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമെങ്കില്‍, അതൊരു വമ്പിച്ച സത്യം തന്നെയാണ്‌

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന പല ആയത്തുകളും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതായാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക. സൂറത്തുൽ വാഖിഅ യിൽ നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച്...

ഖുർആനും കഥകളും

എന്തിനാണ് ഖുർആൻ കഥകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതും, ഒരേ കഥകൾ തന്നെ ആവർത്തികുന്നതും.? ഇത്രയേറെ കഥകൾ പ്രവാചകനോട്‌ പറഞ്ഞിട്ടെന്തു കാര്യം.? വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ധാരാളം കഥകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും....

സമയവും കാലവും ഖുർആനിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ

ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സമയം എന്നത്. ലോക് ഡൗൺ കാലത്ത് കൂടുതലായി നാം സമയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പടച്ച റബ്ബിന്റെ...

‘ ഫീ ളിലാലിൽ ഖുർആൻ ‘ ഒരു വായന അനുഭവം

2017 ഓഗസ്റ്റ്മാസം ഏകദേശം അവസാനത്തിലാണ് ഞാൻ ശഹീദ് സയ്യിദ് ഖുതുബിന്റെ 'ഫീളിലാലിൽ ഖുർആൻ' (ഖുർആന്റെ തണലിൽ) എന്ന വിശ്വവിഖ്യാത ഗ്രന്ഥം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. 2020 ഓക്ടോബർ മാസം-3...

Don't miss it

error: Content is protected !!