ഹാഫിള് സൽമാനുൽ ഫാരിസി

ഹാഫിള് സൽമാനുൽ ഫാരിസി

അലക്സാണ്ട്രിയ ലൈബ്രറി; ആ നുണയുടെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്താണ്?

മനുഷ്യന്റെ സഹവാസവും വികാസവും അലിഞ്ഞുചേർന്ന ഭൂമിയായിരുന്നു അലക്‌സാണ്ട്രിയ. അറിവിന്റെ അക്ഷയഖനികളായ പണ്ഡിതരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും, ധൈഷണികമായി ലോകത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ചിന്തകരും അലക്‌സാണ്ട്രിയ സ്പർശിക്കാതെ കടന്നുപോയിട്ടില്ല. അലക്‌സാണ്ട്രിയയിലാണ് ബി.സി....

ഖുർആന്റെ മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ

മൃഗതുല്യം ജീവിച്ചുപോന്ന ഒരു ജനതിയിലേക്കായിരുന്നു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ ഖുർആൻ പ്രഘോഷിച്ചത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇരുട്ട്മൂടിയ ജഹിലിയ്യതയിലേക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ യഥാർത്ഥ ധർമ്മികമൂല്യങ്ങളും മാനുഷികമൂല്യങ്ങളും നിരത്തുകയായിരുന്നു. ഓരോ...

ബദർ

ഖദ്‌റിൻ റബ്ബിനാൽ ബദ്‌റിൻ പൂമുഖം, ഹഖും ബാത്വിലുമേറ്റുമുട്ടി.. വിശ്വദർശനമീ ബദറിൻ വിസ്മയം, ദൈവ കാരുണ്യത്തിലാണ്ടുമുങ്ങി.. പൊട്ടിത്തകർന്നാ..ഹൃദയ തന്ത്രികളിൽ , ദൈവമന്ത്രങ്ങളാഞ്ഞു മുട്ടി.. മിഖ്ദാദുമുമറും ഹംസയുമായൊരു വൃത്തം, രണാങ്കഭൂമികയിലാഞ്ഞുകൊട്ടി.....

ഭൗതിക-അന്ധവിശ്വാസമെന്നത് മുഖംമൂടിയാണ്

അന്ധവിശ്വസങ്ങളും ദുർമന്ത്രവാദങ്ങളും തുടച്ച്‌നീക്കി മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കണ്ട് പ്രപഞ്ച ചട്ടങ്ങളെ (മത ചട്ടങ്ങളെ ) മുറുകെപ്പിടിച്ച് കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനവികതയുടെ ആധുനിക ട്രെന്റ്. അന്ധവിശ്വാസം എന്ന...

വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ മനഃ സംസ്കരണം

മനുഷ്യനെ ഫിസിക്കലായും സ്പിരിച്വലായും വാർത്തെടുക്കൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യമാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സംസ്കരിക്കുകയെന്നത് ദൈവദൂതന്റെയും ദൂദിന്റെയും ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. മനുഷ്യനെ ചൂഷണവിധേയമാക്കിത്തീർക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ തിന്മകളിൽ നിന്ന്...

ദൈവദൂതനും ദൂതും.!

ലോകത്തിന്റെ തെളിനീർ സുഗന്ധമാണ് റസൂൽ (സ ). ഒരുതരം മസൃണമായ വൈകാരിക സ്നേഹമാണ് റസൂലിനോട്. കാരുണ്യം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പ്രപഞ്ച നാഥന്റെ ദൂതുമായി ദൈവ ദൂതൻ ജന ഹൃദയങ്ങളെ...

പ്രവാചക നിയോഗത്തിന്റെ കാതലും ഇസ്ലാമിന്റെ അദ്വിതീയതയും

ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ അനന്ത ചക്രവാളങ്ങളിൽ വ്യഹരിച്ച ഒരു ജന സമൂഹത്തെ ആത്മീയമായി തങ്ങളുടെസൃഷ്ടാവിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവദൂതുമായി വന്ന ദൈവദൂതനാണ് പ്രവാചകൻ റസൂൽ (സ). പ്രവാചകനിയോഗം ഒരു സന്ദേശ പ്രസരണത്തിൽ...

ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രീകരണം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ

ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു ഗവേഷണ ബുദ്ധിക്കും പ്രപഞ്ച നാഥന്റെ ഈ അത്ഭുത സൃഷ്ടി ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനീയങ്ങൾ കടഞ്ഞെടുക്കാനാകും. ഭൂമിയുടെ ഒരേയൊരു ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ. 3474 കി.മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള...

ഖുർആൻ മഴക്കെന്തൊരഴക്

വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സത്യതയേയും അതിന്റെ നിത്യതയേയും സംബന്ധിച്ച അന്വോഷണം ഏത് കാലത്തുമെന്ന പോലെ പുതിയ കാലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വശ്യതയും ഹൃദ്യതയും അതിന്റെ ദാർശനിക ധന്യതയും തൊട്ടറിയാൻ...

സൂറത്തുകളും അധ്യായങ്ങളും ഒന്നോ ?

ലോകത്ത് നിരവധി രചനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഥകൾ, കവിതകൾ, നോബൽ സമ്മാനം പോലും നേടിക്കൊടുത്ത നോവലുകൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ഥങ്ങളായ രചനകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം...

Page 1 of 3 1 2 3
error: Content is protected !!