പ്രഭാത- പ്രദോഷ വേളകളിലെ തസ്ബീഹ്

പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വി.ഖുർആനിക ( ഹദീദ് 1) സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതിനു ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവൻ 'ഉൽകൃഷ്ട സൃഷ്ടി'യെന്ന ഖ്യാതിയുള്ള...

Read more

നിർബന്ധ നമസ്‌കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർഥനകൾ

നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർഥനകളും അവയുടെ അർഥവുമാണ് താഴെ: أَسْـتَغْفِرُ الله، أَسْـتَغْفِرُ الله، أَسْـتَغْفِرُ الله. اللّهُـمَّ أَنْـتَ السَّلامُ ، وَمِـنْكَ السَّلام ،...

Read more

വൈകുന്നേരത്ത് ചൊല്ലേണ്ട പ്രാര്‍ഥനകള്‍

വൈകുന്നേരത്ത് ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർഥനകളും അവയുടെ അർഥവുമാണ് താഴെ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ...

Read more

പ്രഭാതത്തിലെ പ്രാര്‍ഥനകള്‍; പുണ്യം നേടിയെടുക്കാന്‍

നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം നടത്തുന്ന പ്രാർഥനകളുടെ അറബി മൂലം അർഥം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഉരുവിടേണ്ടത്. പ്രഭാതത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട മുഴുവന് ദിക്റുകളുമാണ് അർഥ സഹിതം താഴെ ചേർക്കുന്നത്. മറ്റു സമയങ്ങളിലെ പ്രാർഥനകൾ...

Read more

പ്രാർഥന ആത്മാവിന്റെ ഭാഷണം

ദൈവത്തോടുള്ള ആത്മാവിന്റെ മൗനമായ സംസാരമാണ് പ്രാർഥന. സ്ഥലത്തെയും കാലത്തെയും അതിജീവിച്ച് സ്വത്വത്തെ ദൈവത്തോട് ചേർത്തുവെക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അത്. മനുഷ്യൻ ഒരിടത്ത്. ദൈവം മറ്റൊരിടത്തും. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ധ്രുവങ്ങളിൽ...

Read more
error: Content is protected !!