ഫഹ്മിദ സഹ്റാവിയ്യ തറയിട്ടാൽ

ഫഹ്മിദ സഹ്റാവിയ്യ തറയിട്ടാൽ

വിവാഹത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ

പരസ്പരം തൃപ്തിയും വധുവിന്റെ രക്ഷിതാവും സാക്ഷിയും നിക്കാഹിന്റെ വാക്യവും ആണ് വിവാഹം സാധൂകരിക്കാൻ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവേണ്ട ഘടകങ്ങൾ. ശൈഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അബ്ദുൽ ഖാലിദ് പറയുന്നു: വിവാഹ കരാർ...

നിഖാബ് നിർബന്ധമാണോ?

മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ വിധിവിലക്കുകളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ട്. പണ്ഡിതസമൂഹം മതനിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അതിനെ കൃത്യമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ ചർച്ച ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വിവിധ...

പലിശ; നിരോധനവും നിലപാടും

കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി നിരന്തരം മത്സരിക്കുകയാണ് ആധുനിക ലോകം. നവ സമൂഹത്തിന്റെ മാറാ വിപത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ പലിശ. ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയ പലിശ ഇടപാടുകളിൽ നിന്നും അകന്നു...

സ്വർഗം മാടിവിളിച്ച പത്തുപേർ

വിശുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചം കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചവരാണ് സ്വഹാബാക്കൾ. ഇസ്ലാം ഉയർന്ന പദവിയും സ്ഥാനങ്ങളും നൽകി അവരെ ആദരിച്ചു.കണ്ണെത്താദൂരത്തോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന സുബർഗം അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഒരുക്കിവെച്ച...

Don't miss it

error: Content is protected !!