മോനിക് ഹസ്സൻ

മോനിക് ഹസ്സൻ

Monique Hassan is a freelance writer specializing in spiritual psychology. She has a passion for integrating spirituality within the framework of modern psychology. She also works as a patient advocate at an inpatient behavioral health facility and volunteers at interfaith workshops. She has a bachelors of science in psychology with a minor in biology and is certified in crisis prevention and intervention.

ഈ ഉദ്ധരണികൾ നിങ്ങൾക്കും വെളിച്ചമാവട്ടെ

നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ബ്ലോഗുകൾ, ചുവരുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പുകൾ എന്നിവയിലുടനീളം പ്രചോദനാത്മക ഉദ്ധരണികൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. നമ്മുടെ നിലവിലെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിലും പോരാട്ടങ്ങളിലും നാം കൈക്കൊള്ളുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും ഉൾകാഴ്ച്ചകളെയും അവ...

പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെപ്പോഴും ഞാൻ മാത്രമോ ?

എന്തുകൊണ്ടാണ് നാഥൻ എനിക്ക് ഈ പരീക്ഷണം നൽകിയത് ? ഞാൻ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിരയാവുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ് ? എന്നെ നാഥൻ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണോ ? എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും...

വികാരങ്ങളെ ശക്തിയാക്കി മാറ്റുക

വികാരങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമാക്കാം, എങ്ങനെയെന്നാൽ അവ ഇല്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. സ്ത്രീകളുടെ വികാരങ്ങളാണ് അവരെ ദുർബ്ബലരും അസമർത്ഥരുമാക്കുന്നതെന്നും, വൈകാരിക...

gnhfyu.jpg

നിങ്ങളുടെ ഗോള്‍ നേടാന്‍ ആറു വഴികള്‍

എല്ലാവര്‍ക്കും പലവിധ ഗോളുകള്‍ അഥവാ ഒരു ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടാകും. അത് ചെറുതാകം ചിലപ്പോള്‍ വലുതാകാം. പലരും അതു മനസ്സിലോ ഡയറിയിലോ കുറിച്ചിടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും അതു പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍...

Don't miss it

error: Content is protected !!