Tag: youth

പ്രതിഭയുടെ മിന്നായം

'അൽപം ഉന്മാദത്തിന്റെ സ്പർശമില്ലാതെ ഒരു പ്രതിഭയുമില്ല' -സെനക്ക സാധ്യതകളുടെ കലവറയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും. ഒരു കുഞ്ഞും ഭൂമിയിൽ വെറുതെ ജനിക്കുന്നില്ല. ദൈവം അവനിൽ നിരവധി ആവിഷ്‌കാരങ്ങൾ കരുതിവെച്ചിരിക്കും. ...

സമയം സാക്ഷി

'നമുക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ വിഭവമാണ് സമയം' -സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് ദൈവികമായ പ്രതിഭാസമാണ് സമയം. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം, അനുഭവങ്ങള്‍, സ്മരണകള്‍ തുടങ്ങിയവ രൂപപ്പെടുന്നതും നിലനില്‍ക്കുന്നതും സമയത്തെ ആസ്പദിച്ചാണ്. ...

ധ്യാനം പകരുന്ന ഊർജം

'ദൈവം സ്വത്വത്തെ തുറസാക്കാനും വിജ്ഞാനം നൽകാനും ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ ധ്യാനത്തിലേർപ്പെട്ടുകൊള്ളട്ടെ' -ഇമാം ശാഫി ആത്മവിശുദ്ധിയുടെ മാർഗമാണ് ധ്യാനം. അനശ്വരതയിലേക്ക് ചിറകടിക്കാൻ ആത്മാവിനെ പര്യാപ്തമാക്കുന്നു അത്. ദിവസവും ...

‘തീർച്ചയായും പ്രയാസത്തോടൊപ്പം എളുപ്പവുമുണ്ട്’

ഓ മനുഷ്യാ! പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടൊ? വിഷപ്പിന് ശേഷം അത് ശമിക്കാൻ വഴിയുണ്ടാവാറുണ്ട്. ദാഹാർത്തമായ ശേഷം അത് ശമിക്കുന്നതിനും എന്തെങ്കിലും വഴി കാണും. രാത്രിയിൽ കുറേ ...

മന:സ്സമാധാനം നൽകുന്ന ആത്മീയ സരണി

അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാനസിക സംതൃപ്തിയും സമാധാനവുമാണ് ഇസ്ലാം അതിൻെറ അനുയായികൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്നത് സുവിദിതമാണ്. ഇസ്ലാമിൻെറ സമഗ്രതയും അത് ഉൾകൊള്ളുന്ന മൂല്യങ്ങളുമാണ് അതിന് പ്രധാന ...

ജനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാവാന്‍

ശരിയായ ജീവിത വഴിയെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ ചില അര്‍ത്ഥ തലങ്ങളെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ലേഖനങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുകയുണ്ടായെങ്കിലും, കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഞാന്‍ അത് ഇവിടെ ആവര്‍ത്തിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. ...

ഭാവനയെന്ന വിസ്മയം

'യഥാർഥ ലോകത്തിന് അതിരുകളുണ്ട്; ഭാവനാ ലോകത്തിനാകട്ടെ അതിരുകളേയില്ല' -റൂസോ റോസാപ്പൂവിന്റെ സൗന്ദര്യവും സുഗന്ധവും ജീവിതത്തിന് കൈവരുന്നത് തീപ്പാറുന്ന ഭാവനയുടെ വിഹായസിലേറി അനന്തതയെ പുൽകുമ്പോഴാണ്. പ്രത്യാശക്കൊപ്പം മൊട്ടിട്ട് വളർന്നുവികസിക്കേണ്ട ...

കൗമാരമെന്ന പടിഞ്ഞാറൻ കള്ളം

മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ബാല്യത്തിനും യൗവനത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സങ്കീർണ്ണ പരിവർത്തനഘട്ടമാണ് കൗമാരം (Adolescence). വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരപ്രായമെന്നാണ് പാശ്ചാത്യൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 10 വയസ്സുമുതൽ 19 ...

Don't miss it

error: Content is protected !!