മരിയ പെത്‌കോഫ

മരിയ പെത്‌കോഫ

ഇറാഖിലെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര ചലചിത്രമേളയും വെല്ലുവിളികളും

കോവിഡ് അടക്കം രാജ്യം നേരുടന്ന വിവിധ പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടെ ആദ്യമായി രാജ്യത്ത് ചലചിത്ര മേള നടത്തുന്നതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഇറാഖിലെ സിനിമ ആസ്വാദകര്‍. ഇറാഖിലെ സ്വതന്ത്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ(IIFF) ആദ്യ...

error: Content is protected !!