അലി ജൗഹര്‍ ചങ്ങരത്ത്

അലി ജൗഹര്‍ ചങ്ങരത്ത്

കുടിയേറ്റ കൊളോണിയലിസത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ‘ദ പ്രസൻറ്’

നിരന്തരമായ അതിക്രമങ്ങള്‍ തകര്‍ത്ത ഫലസ്തീനകളുടെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിത്വത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്‌കാരത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയില്‍ 'അല്‍ ഹുല്‍മുല്‍അറബി'ലെ വരികള്‍ പറയുന്നതുപോലെ തലമുറകള്‍ പലതും കടന്നു പോകും. 1882 ലെ ആലിയ മുതല്‍...

error: Content is protected !!