വി.കെ. ഷമീം

വി.കെ. ഷമീം

പ്രതിഫലങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന വസന്തകാലം

കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക എന്നത്​ അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നാൽ, കാലത്തിന്​ മുമ്പേ സഞ്ചരിക്കുക എന്നത്​ എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന കാര്യവുമല്ല. പല പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്ത്​ ഒഴുക്കിനെതിരെ പടവെട്ടി...

Don't miss it

error: Content is protected !!