ഖലീൽ അൽ അനാനി

ഖലീൽ അൽ അനാനി

ഈജിപ്ഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ

2023 ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ?

യുദ്ധങ്ങൾ, സംഘർഷങ്ങൾ, ദേശീയ ദുരന്തങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പേറി 2022 യാത്രയായി, നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു - നാം ആശ്വസിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഓർക്കുക, ആ യുദ്ധങ്ങളും കെടുതികളും...

ഈജിപ്ത് ഫത്‌വ കൗൺസിൽ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം പറയുന്നുവോ?

1895ൽ സ്ഥാപിതമായ ഫത്‌വ കൗൺസിൽ - ദാറുൽ ഇഫ്താ ഈജിപ്തിലെ സുപ്രധാന മതകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പൊതുരംഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, മതകാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കൈകാര്യം...

error: Content is protected !!