മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് ആലപ്പുഴ

മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് ആലപ്പുഴ

ഹിന്ദി അല്ല ഹിന്ദുസ്ഥാൻ

ലോകത്ത് ഇന്ത്യയെക്കാൾ ശക്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരു ഉദാഹരണം. എന്നാൽ ഇത്രയുമധികം വൈവിധ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ,ബഹുസ്വരതയുടെ സംഗമഭൂമിയായ ഇന്ത്യ ഏഴര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന ഈ...

സ്വവർഗരതിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന പുസ്തകം

LGBTQ, സ്വവർഗ്ഗ ലൈംഗികത വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തുനിന്നും ഇസ്ലാം ഇതര പക്ഷത്തു നിന്നും അതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന സാമൂഹികവും, ആരോഗ്യകരവുമായ വിപത്തുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കുറവാണ്. എങ്കിലും പ്രസ്തുത...

ജനഗണമന ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ്

പണ്ടൊരിക്കൽ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനും സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖനുമായ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് കണ്ടു. ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചുതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനു നേടുവാൻ സാധിച്ചു...

ഫാഷിസ്റ്റ് കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

"നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു പരാമാധികാര,സ്ഥിതിസമത്വ റിപബ്ലിക്കായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സാമൂഹികവും,സാമ്പത്തികവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി,ചിന്ത,ആശയാവിഷ്ക്കാരം, വിശ്വാസം,തനിഷ്ഠ,ആരാധന,എന്നിവക്കുള്ള സ്വാതന്ത്യം,സ്ഥാനമാനങ്ങൾ,അവസരങ്ങൾ എന്നിവയിലുള്ള സമത്വം എന്നിവ...

Don't miss it

error: Content is protected !!