ഇൻഡ് ലീബ് ഫരാസി സാബർ

ഇൻഡ് ലീബ് ഫരാസി സാബർ

In pictures: How Cairo's mosques tell Egypt's history

കൈറോ: മിനാരങ്ങൾ കഥ പറയുന്ന നഗരം

കൈറോ മിനാരങ്ങളുടെ നഗരമാണ്. നൂറുകണക്കിന് മസ്ജിദുകളുടെ മിനാരങ്ങളും താഴികക്കുടങ്ങളുമില്ലാതെ കൈറോ നഗരദൃശ്യം അപൂർണ്ണമാണ്. ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കഥകൾ ഈ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട്....

പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തിലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സ്വാധീനങ്ങൾ

ചുവന്ന തലപ്പാവ് ധരിച്ച് ഒട്ടകത്തെ മേയ്ച്ചു കൊണ്ട് കാമുകൻ, ആകാശത്ത് ചക്രവാളം കടന്ന് രാത്രിയിലേക്ക്, രാത്രിയുടെ അനന്തതയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന കാമുകിയെ പിന്തുടരുകയാണ്. കാമുകിക്ക് പ്രണയത്തിൽ യാതൊരു...

ലോകം ചുറ്റിയ മൂന്ന് മധ്യകാല മുസ്‌ലിം സഞ്ചാരികൾ

വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ജനതയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു. ഇത്തരം യാത്രകൾക്ക് പ്രാഥമിക പ്രചോദനമായി വർത്തിച്ചത് വ്യാപാരമായിരുന്നെങ്കിലും മത തീർത്ഥാടനം,മതപരിവർത്തനം, സഞ്ചാര തൃഷ്ണ എന്നിവയും...

error: Content is protected !!