ഡോ. സയ്യിദ് അബൂദർ കമാലുദ്ദീൻ

ഡോ. സയ്യിദ് അബൂദർ കമാലുദ്ദീൻ

നമ്മുടെ രണ്ട് ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾ: ദാരിദ്ര്യവും വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നാക്കാവസ്ഥയും

2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ഒരു ജ്യോതിഷിയും വോട്ടെടുപ്പ് പോൾ സ്റ്റാറുമല്ല. ആര് ജയിക്കും ആരു തോൽക്കും.? ബിജെപി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ...

error: Content is protected !!