ഷബ്‌നാ സിയാദ്

ഷബ്‌നാ സിയാദ്

നീതിദേവതയുടെ ഒളിനോട്ടങ്ങള്‍

നീതിദേവതയുടെ കണ്ണുകള്‍ മൂടിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് മുഖം നോക്കാതെ നീതി വിധിക്കാനാണെന്നു സങ്കല്‍പ്പം. എന്നാല്‍, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നീതിദേവത ഒളികണ്ണിട്ടുനോക്കുന്നുണേ്ടാ? നിക്ഷിപ്ത താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ അതിന്റെ വിധിതീര്‍പ്പുകളെ ബാധിക്കുന്നുണേ്ടാ? പതിനേഴു വര്‍ഷമായി ഇടയ്ക്കിടെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!