നൂര്‍ ഹുസ്‌നി

  • Sunnah
    child.jpg

    റമദാനെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കൂ

    പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളോട് നോമ്പു നോല്‍ക്കാന്‍ ഇസ്‌ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ അവരെ നോമ്പെടുക്കാന്‍ വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത് അവര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കാന്‍ വേണ്ടിയാണ്. മാത്രമല്ല, നോമ്പിന്റെ…

    Read More »
Close
Close