നിത്യ ചൈതന്യ യതി

നിത്യ ചൈതന്യ യതി

നേതൃത്വത്തിനായി നന്മകള്‍ ബലികഴിക്കരുത്

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ് ഇന്ത്യ ലോകജനതയുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ഏറ്റവും പഴയ മാനവസംസ്‌കൃതിയുള്ള രാജ്യമെന്ന നിലയില്‍ ആദരിക്കപ്പെട്ടു പോന്നിരുന്നതാണ്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുമായി ഇന്ത്യയില്‍ പിറന്ന് ലോകജനതയുടെ അത്യാദരവിനും...

Don't miss it

error: Content is protected !!