അബ്ദു റഹ്മാൻ യൂസുഫ്

അബ്ദു റഹ്മാൻ യൂസുഫ്

എല്ലാം കൈപിടിയിലൊതുക്കുന്ന അറബ് ഭരണാധികാരികൾ ( 4- 4 )

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ഖണ്ഡങ്ങളിൽ നാം അറബ് ഭരണാധികാരികൾ സുപ്രധാന പൊതുമണ്ഡലങ്ങളെ എങ്ങനെ അടക്കി വാഴുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇത് ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം....

എല്ലാം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുന്ന അറബ് ഭരണാധികാരികൾ ( 3 – 4 )

അറബ് ഭരണാധികാരികൾ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽ എങ്ങനെ അധീശാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം പറഞ്ഞു വന്നത്. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ഭാഗവും. എക്കാലവും സിംഹാസനത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കണം എന്നേയുള്ളൂ...

എല്ലാം കൈപിടിയിലൊതുക്കുന്ന അറബ് ഭരണാധികാരികൾ (2 – 4)

അറബ് ഭരണാധികാരികളുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാലാകാലം അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ നാം പറഞ്ഞു. അതിന് വേണ്ടി അവർ ആദ്യം ചെയ്യുക...

എല്ലാം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുന്ന അറബ് ഭരണാധികാരികൾ ( 1-4 )

അറബ് ഭരണാധികാരികളെക്കുറിച്ച് അനിവാര്യമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭരണത്തിൽ തുടരുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. സകല സ്ട്രാറ്റജികളും അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ്. കാലാക്കാലം തങ്ങളെ...

കൊറോണയുടെ മറവിൽ ഏകാധിപത്യം കൊതിക്കുന്നവർ

അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ പടർന്നുപിടിച്ച കൊറോണ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് നാമെല്ലാവരും. ഇതിനു മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും, ഇതിനു ശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന്...

Don't miss it

error: Content is protected !!