സിറാജ് ഹുസൈന്‍

സിറാജ് ഹുസൈന്‍

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ വാക്‌സിന്‍ വിതരണം വിജയിച്ചോ ?- സമഗ്ര അവലോകനം

2021 ജനുവരി 16നാണ് ഇന്ത്യയില്‍ വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 11 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം ആകെ 73 കോടി വാക്‌സിനുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. വാക്‌സിനേഷന്‍ പദ്ധതിയുടെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!