ഡോ. മുഹന്നദ് ഹകീം

ഡോ. മുഹന്നദ് ഹകീം

കുടുംബത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിൽ സൂറ. മര്‍യമിനുള്ള പങ്ക്

വിവാഹം കഴിച്ച് ഇമ്പമാർന്ന കുടുംബം പുലർത്തി വിവേകമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലാഹു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരവും സസ്വാഭാവികവുമായ സഹജാവബോധമാണ്. സൂറത്ത് മര്‍യം ഈ...

ഷോപ്പിങ്ങിന് അടിമകളാവരുത്

ഷോപ്പിങ് ജ്വരം എന്നത് ഇന്ന് പ്ലേഗ് പോലെയാണ് സമൂഹത്തില്‍ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ സംസ്‌കാരം ഷോപ്പിങ് മെഷീന്‍ എന്ന ജീവിത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ പുതിയ...

Don't miss it

error: Content is protected !!