ഹബീബ്‌റഹ്മാന്‍ കോടൂര്‍

Your Voice

രമണന്‍, ഇംറുല്‍ ഖൈസ്: പ്രണയാവിഷ്കാരത്തിലെ സമാന്തര തീരങ്ങള്‍

പ്രണയം എന്ന ആശയം പരിഗണിക്കാതെ ഇംറുല്‍ ഖൈസിനെയും ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയെയും കുറിച്ച് പറയാനാകില്ല. അവരുടെ ദേശവും ഭാഷയും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും വായനക്കാരന്റെ മനസ്സില്‍ സ്‌നേഹബോധമുളവാക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് അഭൗതികമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന…

Read More »
Close
Close