ഡോ. ഉസാമ മഖ്ദിസി

ഡോ. ഉസാമ മഖ്ദിസി

Dr. Ussama Makdisi is Professor of History and Chancellor’s Chair at the University of California Berkeley. Professor Makdisi’s most recent book Age of Coexistence: The Ecumenical Frame and the Making of the Modern Arab World was published in 2019 by the University of California Press. He is also the author of Faith Misplaced: the Broken Promise of U.S.-Arab Relations, 1820-2001 (Public Affairs, 2010). His previous books include Artillery of Heaven: American Missionaries and the Failed Conversion of the Middle East (Cornell University Press, 2008), which was the winner of the 2008 Albert Hourani Book Award from the Middle East Studies Association, the 2009 John Hope Franklin Prize of the American Studies Association, and a co-winner of the 2009 British-Kuwait Friendship Society Book Prize given by the British Society for Middle Eastern Studies.

പലസ്തീൻ അറബ് സത്വത്തിന്റെ കാതലാവുന്നത് എങ്ങനെ?

ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ മൊറോക്കോയുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ അറബ് ജനത ഒന്നടങ്കം ആഹ്ലാദഭരിതരായിരുന്നു. അനുഭാവപൂർണമായ ഉള്ളുതൊട്ട ആഹ്ലാദ പ്രകടനമായിരുന്നു അവരുടേത്. മിക്ക കളിക്കാരും മൊറോക്കോയ്ക്ക് പുറത്ത് ജനിച്ച് വളർന്നവരാണ്, പലരും...

Don't miss it

error: Content is protected !!