ഡോ. ളിയാഉദ്ധീന്‍ അത്വയാത്ത്

ഡോ. ളിയാഉദ്ധീന്‍ അത്വയാത്ത്

ഓണ്‍ലൈന്‍ കച്ചവടം ഇസ്‌ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടില്‍

സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന്റെയും കൊടുക്കുന്നതിന്റെയും, പണവും സേവനങ്ങളും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ പറയേണ്ടതില്ല. അത് കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. നിലവില്‍, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകത്തുള്ള ഏത്...

Don't miss it

error: Content is protected !!