ജിനാന്‍ യൂസുഫ്‌

ജിനാന്‍ യൂസുഫ്‌

flower-nature.jpg

അല്ലാഹുവിന്റെ സ്‌നേഹം; വിശ്വാസിയുടെ ഉന്നതമായ അഭിലാഷം

സ്‌നേഹമെന്ന വികാരമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുക അസാധ്യമായിരിക്കും. മിക്കവരും തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഇണകളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്‌നേഹിക്കുന്നവരാണ്. മറ്റു ചിലര്‍ പണത്തെയും പദവിയെയുമാണ് സ്‌നേഹിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ സ്‌നേഹം എന്തിനോടാണ്,...

error: Content is protected !!