അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ മുഹമ്മദ്

അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ മുഹമ്മദ്

അമേരിക്കന്‍ ഡ്രോണുകള്‍ എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ചുട്ടെരിച്ചു?

പഷ്തൂണ്‍, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോത്രസമൂഹം, അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി അന്താരാഷ്ട്രസമൂഹത്തിന് മുന്നില്‍ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കാന്‍ ഒരു നേതാവില്ല. പഷ്തൂണ്‍ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു അംഗമെന്ന നിലയില്‍, എന്റെ...

Don't miss it

error: Content is protected !!