ആകാശ് സത്യവാലി

ആകാശ് സത്യവാലി

വാചകകസര്‍ത്ത് മാത്രം കൈമുതലായുള്ള മോദി

എ.ഐയുടെ കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രസംഗം തയാറാക്കുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അദ്ദേഹം ഇതുവരെയായി പത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗങ്ങള്‍ നടത്തി, ഇതിലെല്ലാം വ്യക്തമായ...

error: Content is protected !!