അബ്ദുൽബാരി മസ്ഊദ്

അബ്ദുൽബാരി മസ്ഊദ്

ലക്ഷദ്വീപ്- സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, ജനസംഖ്യാ ഐഡന്റിറ്റി അപകടത്തിലാണ്

ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരികവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ വൈവിധ്യത്തിൽ അതുല്യ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന നിയമ നിർമ്മാണ നടപടികൾക്ക് എതിരെ പൊതുജന പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വികസനത്തിന്റെ...

മുസ്‌ലിം വിദ്വേഷത്തിൻെറ വികൃതരൂപം

അധികാരത്തിൽ ഏഴ് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ മോദി ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള മുസ്‌ലിം വിരുദ്ധ അജണ്ടയുടെയും ആക്രമണങ്ങളുടെയും അസുരന്മാർ വളരെ സജീവമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം വീണ്ടും അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നു....

Don't miss it

error: Content is protected !!