ടി. കെ. ഫാറൂഖ്

ടി. കെ. ഫാറൂഖ്

തീർച്ച, അരുംകൊലകളല്ല പരിഹാരം

സൂറതുന്നൂറിലൂടെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഖുർആൻ വായന. ഖുർആന്റെ ഓരോ വായനയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കുന്നത് അർത്ഥങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും പുതിയ വാതായനങ്ങളാണ്. ഇന്നലെ മനസ് ഉടക്കി നിന്നത് ഇരുപത്തി...

കുട്ടി സഖാക്കളുടെ മരം ചുറ്റി പ്രേമവും കോടഞ്ചേരിയിലെ ലവ് ജിഹാദും

മരം ചുറ്റി പ്രേമവും കമിതാക്കളുടെ ഒളിച്ചോട്ടവുമൊക്കെ എന്നും വിപണന മൂല്യമുള്ള കഥാ തന്തുക്കളാണ്. മംഗളം വാരിക പൂട്ടിപ്പോയത് ഇതിന്റെ വിപണി സാധ്യത കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അച്ചടികടലാസിന്റെ വിലയും...

error: Content is protected !!