മുഹമ്മദ് മുഖ്താർ ശൻഖീത്വി

മുഹമ്മദ് മുഖ്താർ ശൻഖീത്വി

ഖത്തർ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളിൽ അധ്യാപകൻ

അലപ്പോ ആണ് പരിഹാരം

സിറിയയിലെ ബശ്ശാറുൽ അസദ് ഭരണകൂടവുമായി ഒത്തുതീർപ്പിലെത്താനുളള തുർക്കിയുടെ ശ്രമം വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. തുർക്കിയിലുള്ള സിറിയൻ അഭയാർഥികളെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത്. റഷ്യയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരു...

error: Content is protected !!