മുഹമ്മദ് നിലമ്പൂര്‍

മുഹമ്മദ് നിലമ്പൂര്‍

ബൈബിളിലെ മുഹമ്മദ് നബി

ബൈബിള്‍ എന്ന പദം കേള്‍ക്കുന്ന മാത്രയില്‍ തൗറാത്ത് അല്ലെങ്കില്‍ ഇഞ്ചീല്‍ എന്ന ബോധമാണ് മുസ്‌ലിം വായനക്കാരുടെ മനസ്സില്‍ പെട്ടെന്നുദിക്കുക. ബൈബിള്‍ സംബന്ധമായി ഈ അടുത്തകാലത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള കൃതികള്‍ വായിച്ചാലും...

error: Content is protected !!