ഹേമന്ദ് രാജ്

ഹേമന്ദ് രാജ്

ഗനീം മുഫ്താഹ് മനുഷ്യത്വത്തിന്റേയും അതിജീവനത്തിന്റേയും അംബാസിഡറാകുന്ന കാഴ്ച

“ Everyone has the right to dream….” “ഒരു സ്വപ്‌നവും വലുതല്ലെന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചുകൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കും സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന്...

Don't miss it

error: Content is protected !!