മാലിക് ശഹബാസ്

മാലിക് ശഹബാസ്

ഹിജ്റ, നവലോകക്രമത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമാണ്

ത്യാഗം ഉന്നതമായ മാനവിക മൂല്യമാണ് . എന്നാൽ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പവിത്രതയാണ് ത്യാഗത്തെ മാതൃകാപരമാക്കുന്നത്. മോഷ്ടാവ് മോഷണം നടത്തുന്നതിന് ആസൂത്രണവും ത്യാഗവും നിർവഹിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ മോഷ്ടാവിന്റെ ത്യാഗം ആരും...

apple.jpg

സംവാദത്തിനുമുണ്ട് സംസ്‌കാരം

സംവാദം വികസനോന്മുഖമായ സമൂഹത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. മാനവികതയുടെ വളര്‍ച്ചക്കും സംസ്‌കരണത്തിനും ആശയങ്ങളുടേയും കാഴ്ചപ്പാടുകളുടേയും  കൈമാറ്റം അനിവാര്യമത്രെ.. ആരോഗ്യകരമായ സംവദം ജനാധിപത്യമുല്യങ്ങള്‍ സമൂഹത്തില്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്. ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് അത്...

liar3.jpg

ലോക വിഡ്ഢിദിനം

പരസ്പരം നുണപറഞ്ഞും കബളിപ്പിച്ചും വിഡ്ഢികളാക്കുകയുമാണ് എല്ലാ വര്‍ഷവും ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ ലോകം വരവേല്‍ക്കാറുള്ളത്. അല്‍പസമയത്തേക്കെങ്കിലും ചിലരെ ഭീതിയിലും വിഭ്രാന്തിയലുമാക്കുകയാണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശം. അവമതിക്കപ്പെട്ട ദുര്‍ഗുണമാണ് വ്യാജം...

error: Content is protected !!