ദീമാ ത്വഹ്ബൂബ്

ദീമാ ത്വഹ്ബൂബ്

gaza963.jpg

വിജയം കൊണ്ട് പരിമളം തീര്‍ത്ത ഗസ്സ

ലോകത്ത് നിന്നിരുന്ന എല്ലാ മാനവ നാഗരികതകളെയും, മൂല്യങ്ങളെയും തകര്‍ക്കുന്നതായിരുന്ന രണ്ടാം ലോക ഭീകരയുദ്ധത്തില്‍ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും സംഭവിച്ച ആക്രമണങ്ങള്‍. ഭൂമിക്ക് മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന സര്‍വതിനെയും അത് തകര്‍ത്ത് കളഞ്ഞു....

Don't miss it

error: Content is protected !!