മുഅസ്സം ബേഗ്

മുഅസ്സം ബേഗ്

മുന്‍ ഗ്വാണ്ടനാമോ തടവുപുള്ളിയായ മുഅസ്സം ബേഗ് നിലവില്‍ തടവുകാര്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

എന്നെ വേട്ടയാടിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഭീകരനിയമങ്ങൾ

“ഭീകരവിരുദ്ധ യുദ്ധ”ത്തിന്റെ അനീതികൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഇരകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കാനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഘടനയായ CAGE, ബ്രിട്ടീഷ് നിയമ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നിർണായകസന്ധിയായ ‘ടെററിസം ആക്ട്...

omarqadr.jpg

ഉമര്‍ ഖദ്ര്‍; ‘ഗ്വാണ്ടനാമോയിലെ കുട്ടി’

13 വര്‍ഷത്തെ തടവിന് ശേഷമുള്ള ഉമര്‍ ഖദ്‌റിന്റെ മോചനം 'ഗ്വാണ്ടനാമോയിലെ കുട്ടി' എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസില്‍ എല്ലാവരിലും വലിയ താല്‍പര്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ഗ്വാണ്ടനാമോയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും...

Don't miss it

error: Content is protected !!