തൈസീര്‍ സായിദ്

തൈസീര്‍ സായിദ്

angry.jpg

നിങ്ങള്‍ വിജയിയായ മാതാവും പിതാവുമാണോ?

ജോലിയും വിനോദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പലപ്പോഴും പലകാരണങ്ങളാല്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ജോലി പൂര്‍ണമായും ചെയ്ത് തീര്‍ത്തിട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിലും ഒട്ടും താല്‍പര്യമില്ലാതെയും തൃപ്തിയില്ലാതെയുമായിരിക്കും നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക....

Don't miss it

error: Content is protected !!