ഡോ. റമദാന്‍ ഗമീസ്

ഡോ. റമദാന്‍ ഗമീസ്

മുഹമ്മദ് അല്‍-ഗസ്സാലിയെന്ന പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ്

1996 മാര്‍ച്ച് ഒമ്പതിന് ഇഹലോകത്തോട് യാത്രപറഞ്ഞ ധീര യോദ്ധാവാണ് ശൈഖ് മുഹമ്മദുല്‍ ഗസ്സാലി. ഉന്നതമായ ചിന്തയുടെ ഉടമയും വ്യതിരിക്തനായ പ്രബോധകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് കണ്ണുകളുള്ള ആര്‍ക്കും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. കാലത്തിന്...

Don't miss it

error: Content is protected !!