റഅ്ഫത് മര്‍റ

റഅ്ഫത് മര്‍റ

മുസ്‌ലിം ലോകത്തെ മാറാവ്യാധികളും സയണിസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്ന അഖ്‌സയും

ഖുദുസ് നഗരവും മസ്ജിദുല്‍ അഖ്‌സയും ഏതാനും മാസങ്ങളായി ആസൂത്രിതവും നിഗൂഢവുമായ ഭീഷണി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പ് ഇല്ലാത്ത വിധം വ്യവസ്ഥാപിതമായ കടന്നാക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് നഗരം സാക്ഷിയാവുകയുണ്ടായി. ഈ അജണ്ടകള്‍...

error: Content is protected !!