റൈഹാനത്ത് കാപ്പന്‍

റൈഹാനത്ത് കാപ്പന്‍

‘ഉപ്പ ഇത്തരം പീഡനങ്ങള്‍ക്കിരയായത് കണ്ട് എന്റെ മക്കള്‍ തകര്‍ന്നു പോയി’

സമിത ടി.കെയുമായി സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ ഭാര്യ റൈഹാനത്ത് കാപ്പന്‍ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍. സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്‍ എന്റെ ഭര്‍ത്താവ് മാത്രമല്ല, എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്...

Don't miss it

error: Content is protected !!