നബീല ജമീല്‍

നബീല ജമീല്‍

രണ്ട് ഹിജാബ് കേസുകള്‍ രണ്ട് നിലപാടുകള്‍

രാജ്യത്തിന് അപമാനമായി ഒരു മരണം കൂടി, ഒരു അപമാനം കൂടി എന്നിങ്ങനെയുള്ള തലക്കെട്ടില്‍ ഇടക്കിടെ വിവേചനങ്ങള്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും മടുപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മുസ്ലീമായി ജനിച്ചതിന്റെ പേരില്‍...

error: Content is protected !!